Statuten

De statuten van LSV-gym zijn op te vragen via het bestuur.